Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ НАРКОЛОГІЇ

 

Відділ був заснований в 1986 році та здійснює свою діяльність з самого заснування Інституту.

У минулому відділ очолювали д.мед.н., проф. Синіцький В.М., к.мед.н., доц. Ігнатов М.Ю., к.мед.н. Марцинковська І.І.

Станом на 01.09.2017  у відділі працюють:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки роботи відділу

- Вивчення основних механізмів патогенезу хімічної та нехімічної адикцій.

- Вивчення ролі соціально-демографічних, клініко-психопатологічних, психологічних та інших чинників у розвитку та поширенні адиктивних розладів серед різних верств населення України.

- Розробка методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики психічних та поведінкових розладів у осіб внаслідок вживання психоактивних речовин.

 

Науково-дослідні роботи, що виконуються у відділі (2015-2017 рр.)

1. «Розробка моделі медико-соціального менеджменту посттравматичних психічних порушень у учасників бойових дій та осіб, тимчасово переселених із зони бойових дій і окупованих територій (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація, експертиза)», фрагмент відділу: «Розробка системи медико-соціальних заходів учасникам бойових дій, переселенцям та членам їх сімей, які вживають психоактивні речовини внаслідок посттравматичних психічних порушень» (2015-2017 рр.).

2. «Розробити алгоритм надання первинної медичної допомоги в загальній практиці сімейної медицини пацієнтам, які вживають психоактивні речовини» (2017-2019 рр.).

 

Науково-методична діяльність відділу

 Методичні рекомендації

1. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам із адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини:

Метод. рекомендації. / (151.15/244.15) / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, Є.М. Харченко та ін.]. – К.: «Видавництво “Науковий світ”», 2015. – 18 с.

 

Методичні посібники

1. Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоровя в післястресовий період: Метод. посіб. / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, О.С. Чабан та ін.]. – Одеса: Фенікс, 2015. – 110 с.

2. Психотерапія та психокорекція адиктивної поведінки у осіб із посттравматичними стресовими розладами, які вживають психоактивні речовини: Метод. посіб. / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, Є.М. Харченко та ін.]. – К.: ТОВ «Укрсоцдрук», 2016. – 55 с.

 

Нововведення

1. «Диференційні критерії надання медико-соціальної допомоги особам із посттравматичними психічними порушеннями тимчасово переміщеним з зони бойових дій, які вживають психоактивні речовини» (укладачі: С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська, Т.В. Синіцька, Я.В. Орловська, О.М. Зборовський, А.М. Чепурна) (подано до реєстрації);

2. «Спосіб психотерапії посттравматичних психічних порушень у осіб, які вживають психоактивні речовини» (укладачі: С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська, Т.В. Синіцька, О.М. Зборовський, А.М. Чепурна) (подано до реєстрації).

 

Інформаційні листи

1. Когнітивно-поведінкова психотерапія адиктивної поведінки у підлітків, які вживають психоактивні речовини / [укл. С.І. Табачніков,

А. Є. Горбань, Є.М. Харченко та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2015. – № 87.

2. Основні принципи психопрофілактики адиктивної поведінки у підлітків / [укл. С.І. Табачніков, А. Є. Горбань, Є.М. Харченко та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2015. – № 87.

3. Метод комплексної оцінки вживання психоактивних речовин особами з посттравматичними стресовими розладами / [укл. С.І. Табачніков,

Є.М. Харченко, О.С. Осуховська та ін.] // Інформаційний лист про наукову продукцію. – 2016. – № 44.

4. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги особам із посттравматичними психічними порушеннями тимчасово переміщеним з зони бойових дій, які вживають психоактивні речовини / [укл. С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2017. – (подано до реєстрації).

5. Система психопрофілактики, психокорекції, психотерапії та психофармакотерапії адиктивних розладів у учасників бойових дій з посттравматичними психічними порушеннями, які вживають психоактивні речовини / [укл. С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2017. – (подано до реєстрації).

 

Контактна інформація

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, 12 корпус, 3 поверх

Український  науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, відділ соціальної та клінічної наркології

тел./ факс: +380 44 468-30-74

E-mail:

- корпоративна електронна пошта: addict@undisspn.org.ua

- завідувач відділу: tabachnikov1940@ukr.net

 

№ п/п

П.І.Б.

Посада

1

ТАБАЧНІКОВ

Станіслав Ісакович

Завідувач відділу

доктор медичних наук, професор

2

ХАРЧЕНКО

Євген Миколайович

Головний науковий співробітник

доктор медичних наук, професор

3

ОСУХОВСЬКА

Олена Сергіївна

Провідний науковий співробітник

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

4

ЧЕПУРНА

Аліна Миколаївна

Науковий співробітник

лікар-психолог

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

undisspn@ukr.net

 

(C) 2017 Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 


За весь час :

Унікальні користувачі: