Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

 

НАУКОВИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ

ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ

 

 

Науковий організаційно-методичний та інформаційно-аналітичний відділ було створено в інституті разом с його організацією у 1985 р. За роки існування інституту неодноразово змінювались назва відділу та задачі, які він вирішував.

 У різні роки відділ очолювали: Маркова М.В., Мішиєв В.Д., Барановська Л.М., Вітер О.М., Ціомік О.В., Когутницький В.В., Осуховська О.С., Степанова Н.М.

 Станом на 01.05.2018 у відділі працюють:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання відділу:

1. Створення інформаційного середовища інституту, як складової частини єдиного інформаційного поля галузі з виходом у світовий інформаційний простір, відповідно до напрямків статутної діяльності інституту, завдань науково-дослідних робіт та планів впровадження їх результатів у практику охорони психічного здоров’я населення, практику судово-психіатричної експертної діяльності, нових методів терапії тощо.

 2. Організаційно - методична робота з науково-інформаційної та  інноваційної діяльності профільних закладів практичної мережі охорони здоров’я, опанування їх новими інформаційними технологіями, засобами наукової комунікації.

 3. Організаційно-методична робота, що пов’язана з використанням науково-інформаційних ресурсів шляхом наукового аналізу інформації для висвітлення теоретичних та прикладних проблем соціальної і судової психіатрії та наркології.

 4. Науково-дослідна робота із удосконалення наукової організації психіатричної допомоги, медико-статистичної, медико-епідеміологічної інформації та її аналізу (самостійно та у співпраці з науковими підрозділами інституту та іншими закладами практичної охорони здоров’я).

5. Створення інформаційних банків даних за напрямками діяльності інституту: нормативно-правової, управлінської, медико-статистичної, науково-медичної, медико-економічної, епідеміологічної інформації тощо, та забезпечення своєчасного її поновлення.

 

Основна наукова продукція відділу

Монографії

Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад : Монографія / [За ред. К.Д. Бабова, І.Я. Пінчук, В.В. Стеблюка]. — Одеса: 2015. — 240 с.

 

Методичні посібники

Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров'я в післястресовий період: Метод. посіб. / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, О.С. Чабан та ін.]. — Одеса: Фенікс, 2015. — 110 с.

 

Методичні рекомендації

Програма самоуправління для військового. Робочий зошит. [Рекомендовано до друку Вченою радою Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (прот. № 3 від 25.03.2015)]. — К.: 2015. — 48 с.

 

Статистичні довідники

1. Динамика стану психічного здоров’я населення та організації психіатричної та наркологічної допомоги в Україні (аналітично-статистичний довідник за 2009-2013 рр. у графіках і таблицях).- К.: УкрНДІ ССПН МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», 2014.- 664с.

2. Психічне здоров’я населення України (аналітично-статистичний довідник 2013-2015 рр.) / УкрНДІ ССПН МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України».- К.: ПП «Поліум», 2016.- 82 с.

3. Психічне здоров’я населення України (аналітично-статистичний довідник 2014-2016 рр.) / УкрНДІ ССПН МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України».- К.: 2018.- 86 с.

 

Науково-дослідні роботи, що виконуються у відділі у 2017 році

Фрагмент НДР «Розробка моделі медико-соціального менеджменту посттравматичних психічних порушень у учасників бойових дій та осіб, тимчасово переселених із зони бойових дій і окупованих територій (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація, експертиза)», 4-й рік виконання.

 

Контактна інформація

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, 12-й корпус, 3-й поверх.

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії

та наркології МОЗ України

 Науковий організаційно-методичний та інформаційно-аналітичний відділ

Телефон: +380 44 503-8786 (завідувач);

                 +380 44 502-2297 (співробітники).

E-mail: kolodezhny@ukr.net

Корпоративна пошта: orgmethod@undisspn.org.ua

 

 

№ п/п

П.І.Б.

Посада

1

КОЛОДЄЖНИЙ

Олексій Вікторович

Завідувач відділу

2

ЗДОРИК

Ірина Федорівна

Старший науковий співробітник

к.мед.н.

 

 

3

ЯЧНІК

Юлія Вікторівна

Науковий співробітник

 

5

ПОПКОВА

Валентина Филимонівна

Провідний бібліотекар

4

хірман

Ірина Володимирівна

Провідний фахівець

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

undisspn@ukr.net

 

(C) 2017 Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 


За весь час :

Унікальні користувачі: