Ukrainian English

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.620.01
В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ
МОЗ УКРАЇНИ

Наказом МОН України №528 від 12 травня 2015 року спеціалізованій вченій раді надано право строком на два роки проводити захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 14.01.16 – «психіатрія», медичні науки.

Персональний склад Спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01
1. Голова ради – Пінчук Ірина Яківна, доктор мед. наук, с.н.с. 14.01.16
2. Заст. голови – Табачніков Станіслав Ісакович, доктор мед. наук, професор 14.01.16
3. Секретар – Олійник Оксана Петрівна, кандидат мед. наук, с.н.с. 14.01.16
Члени ради:
4. Булахова Лідія Олександрівна, доктор мед. наук, професор 14.01.16
5. Дзеружинская Наталія Олександрівна, доктор мед. наук, професор, 14.01.16
6. Левада Олег Анатолійович, доктор мед. наук, доцент 14.01.16
7. Напрєєнко Олександр Костянтинович, доктор мед. наук, професор14.01.16
8. Осуховська Олена Сергіївна, доктор мед. наук, с.н.с., 14.01.16
9. Пішель Віталій Ярославович, доктор мед. наук, професор 14.01.16
10. Полшкова Світлана Геннадіївна, доктор мед. наук 14.01.16
11. Пустовойт Михайло Михайлович, доктор мед. наук, 14.01.16
12. Пшук Наталія Григорівна, доктор мед. наук, професор 14.01.16
13. Ревенок Олександр Анатолійович, доктор мед. наук, професор 14.01.16
14. Харченко Євген Миколайович, доктор мед. наук, професор 14.01.16
15. Хаустова Олена Олександрівна, доктор мед.наук, професор, 14.01.16
16.Абдряхімова Ціра Борисівна, доктор мед. наук, доцент, 14.01.16

Контактна інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01:
доктор медичних наук Пінчук Ірина Яківна – директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (тел. (044) 468-32-15)

Заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01:
доктор медичних наук, професор Табачніков Станіслав Ісакович – завідувач відділу соціальної та клінічної наркології Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
(тел. (044) 468-30-74)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01:
кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Олійник Оксана Петрівна – провідний науковий співробітник відділу судово-психіатричних експертиз залежних станів Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
(тел. (044) 468-34-61)

Адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (колишня вул. Фрунзе), 103, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite