Ukrainian English

Сектор примусових психіатричних заходів

Приорітетні напрями діяльності:
- удосконалення науково-методичної бази застосування примусових психіатричних заходів;
- удосконалення заходів первинної та вторинної профілактики суспільно небезпечних діянь осіб, які хворіють на психічні розлади;
- дослідження факторів та розробка критеріїв суспільної небезпечності осіб, які хворіють на психічні розлади;
- удосконалення науково-методичних принципів оцінки ступеня суспільної небезпечності особи, яка хворіє на психічний розлад, під час проведення судово-психіатричних експертиз, для вирішення питання щодо необхідності застосування до неї примусових психіатричних заходів та визначення необхідного і достатнього виду таких заходів;
- удосконалення науково-методичних принципів оцінки ступеня суспільної небезпечності особи, яка хворіє на психічний розлад, під час застосування до неї примусових психіатричних заходів, для вирішення питання щодо необхідності продовження застосування, зміни виду або припинення застосування таких заходів;
- удосконалення принципів лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб, які хворіють на психічні розлади та становлять суспільну небезпечність (фармакотерапія, психотерапія, психосоціальна реабілітація тощо);
- розробка пропозицій стосовно удосконалення законодавства та нормативно-правового регулювання в галузі застосування примусових психіатричних заходів;
- надання науково-методичної та консультаційної допомоги в психіатричних закладах, де застосовуються примусові психіатричні заходи;
- надання консультативної допомоги судам та правоохоронним органам щодо застосування примусових психіатричних заходів

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite