Ukrainian English

ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ

Хаустова Олена Олександрівна
Завідувач відділу, доктор медичних наук, професор, ликар-психіатр вищої категорії, лікар-нарколог, психотерапевт, психолог

Чабан Олег Созонтович
головний науковий співробітник, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України, лікар-психіатр вищої категорії, лікар-психотерапевт, психоаналітик, лікар-психолог

Полшкова Світлана Генадієвна
старший науковий співробітник, доктор медичних наук, лікар-психіатр І категорії, психотерапевт

Абдряхімова Цира Борисівна
Старший науковий співробітник, доктор медичних наук, лікар-психіатр вищої категорії

Прохорова Ольга Володимирівна
науковий співробітник, лікар-психіатр, лікар-невропатолог І категорії

Сапон Дар'я Миколаївна
молодший науковий співробітник, лікар-психіатр ІІ категорії
Торгун Леся Юріївна
молодший науковий співробітник, лікар-психотерапевт, лікар-невролог
Франкова Ірина Олександрівна
молодший науковий співробітник, лікар-психолог.
Безшейко Віталій Григорович
молодший науковий співробітник, лікар-психолог.

Історія створення.

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії створено у 2002 році як підрозділ, діяльність якого направлена на комплексне вирішення питань пов'язаних з організацією та координацією надання високоякісної та конкурентноспроможної фармакологічної, соціально-психологічної та психотерапевтичної допомоги хворим з пограничними станами та соматоформними розладами. Протягом існування відділу предметом його дослідження стало широке коло проблем, починаючи від психосоматичної патології: артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, метаболічний синдром Х, а також пограничні розлади: порушення сексуальної поведінки у молоді, саморуйнівна поведінка (на прикладі осіб небезпечних видів професій), віктимна поведінка та феномен соціальної ізоляції, непсихотичні психічні розлади та посттравматичній стресовий розлад.
Напрямки діяльності.
Пріоритетними напрямками діяльності відділу є науково-дослідна робота в галузі "Психосоматична медицина", "Соматоформні та психосоматичні розлади", "Пограничні розлади", "Посттравматичний стресовий розлад".
- Виявлення ролі медико-психологічних , соціально-психологічних та інших факторів у поширенні розладів.
- Розробка основних заходів первинної та вторинної профілактики захворювань.
- Розробка найефективніших методів профілактики, терапії психосоматичних розладів.
- Розробка методів терапії та реабілітації пацієнтів з пограничними розладами.
- Розробка програм психокорекції та реабілітації хворих.
Велика увага приділяється розробці пропозицій з подальшого розвитку законодавства в області психіатрії та психотерапії і організаційно-методичній допомозі практичним закладам охорони здоров'я в реалізації законодавства.
Лікувально-діагностична діяльність проводиться на базі Дорожньої клінічної лікарні №1.
Наукові пріоритети.
Співробітниками відділу за час його існування виконано науково дослідні роботи на тему:
- "Дослідити порушення сексуальної поведінки у молоді і розробити систему її психогігієни,психопрофілактики і корекції."
- "Психотерапія та психогігієна при цукровому діабеті (психосоматичний підхід)".
- "Розробити комплексну систему психотерапевтичної та психогігієнічної трансформації актуальних особистісних життєвих стратегій хворих на цукровий діабет (біопсихосоціальний аспект) з позиції психосоматичного підходу".
- "Розробити новий антистресовий препарат на основі ендогенних метаболітів".
- "Комплексна корекція метаболічного синдрому Х як складової фактору ризику (І,ІІ,ІІІ рівні: психодіагностика, психотерапія, психофармакотерапія, психопрофілактика)".
- "Розробка моделі національної суїцидологічної служби (метологічні та організаційні принципи діагностико- лікувальні, реабілітаційні й прфілактичні заходи)".
- "Розробка системи психіатричного, психологічного, психофізіологічного забезпечення, супроводу , відбору та експертизи професійної діяльності рятувальників аварійно- рятувальних служб й осіб ,що залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ,техногенних аврій та катастроф".
- "Медико-психологічні заходи ,спрямовані на покращення стану здоров'я пацієнтів з гострими та хронічними хворобами системи кровообігу (на моделі інфаркту міокарду та артеріальної гіпертензії)".
- "Розробити модель комплексної програми психіатричної та соціально- психологічної корекції пацієнтів з само руйнівною поведінкою в межах біопсихосоціальної парадигми (психіатричний, соціально-психологічний та психосоматичний аспекти)".
На даний час відділ проводить науково-дослідну роботу на тему:
"Особливості непсихотичних психічних розладів у пацієнтів в умовах соціально-економічної трансформації та розробка моделі комплексної медичної та медико-психологічної допомоги".
«Розробка скринінгового і моніторингового інструментарію діагностики психічних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної ланки медичної допомоги».
Основні наукові проблеми, які на сьогодні розробляються у відділі є важливими та невідкладними для України. Це питання подальшого удосконалення системи медико-психологічної та психіатричної допомоги населенню, розробка пропозицій з диференційованих принципів економічного регулювання діяльності закладів, що надають спеціалізовану психотерапевтичну допомогу, в умовах розвитку страхової медицини; підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів з проблем психокорекції пограничних та невідкладних розладів.

Під керівництвом д.мед.н., проф. Хаустової О.О. виконані наступні дисертаційні дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності психіатрія:
1. Орлова Н.А. «Клініко-феноменологічні особливості та принципи корекції ангедонії у пацієнтів з шизофренією».
2. Лазебник І.В. «Тривожні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (клініко-психопатологічні, патопсихологічні та лікувальні аспекти)».
3. Жабенко О.Ю. «Психічні та психосоматичні розлади при психоендокринному та метаболічному синдромах (диференційна діагностика та принципи лікування)».
4. Москаленко К.І. «Особливості життєстійкості у хворих з травмами опорно-рухового апарату та її психокорекція».

На даний час у відділі психосоматичної медицини та психотерапії здобувачами та аспірантами виконується 10 дисертаційних досліджень, з них 1 робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності психіатрія, 7 на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності психіатрія і 2 роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності медична психологія.
Основні наукові публікації та інноваційні дослідження відділу:
Методичні посібники:
1. Чабан О.С., Хаустова О.О. «Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування)» Бібліотека практикуючого лікаря Київ: ТОВ "ДСГ Лтд", 2004.- 96 с., іл.
2. Чабан О.С., Хаустова О.О., Несторович Я.М. «Невідкладна терапія в психіатрії та наркології» Бібліотека практикуючого лікаря Київ: Медкнига, 2010. - 132 с., іл.
3. Чабан О.С., Вітенко І.С., Бусло О.О. «Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих» : Навчальний посібник.- За ред. Вітенко І.С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 186 с.
4. Чабан О.С., Білоус С.В., Несторович Я.М., Ящук В.Т. «Загальна та медична психологія Навчальні таблиці» Тернопіль, Укрмедкнига, 2003.
5. Чабан О.С., Несторович Я.М. «Невідкладна допомога при психічних розладах і наркоманіях Бібліотека практикуючого лікаря» К., 2006, 103 с.
6. Чабан О.С., Хаутсова О.О., Несторович Я.М. «Невідкладна терапія в психіатрії та наркології» :Бібліотека практикуючого лікаря Київ: Медкнига, 2010. - 132 с., іл.
7. Чабан О.С., Гуменюк М.М., Вербенко В.А. «Нейропсихологія» Навчальний посібник,
Укрмедкнига, Тернопіль, 2008.
8. Чабан О., Хаустова Е., Жабенко Е. «Депрессия: маленькая книжица о большой человеческой проблеме или что же необходимо знать о болезни и уходе за пациентом».- К., 2011. - 120с.
9. Чабан О., Хаустова Е., Жабенко Е., Олейник А. «Сон и его нарушения: о людях, потерявших бесценный дар Гипноса и его сына Морфея». - К., 2013. - 136с.
10. Чабан О., Хаустова Е., Жабенко Е., Жабенко Н., Олейник А. «Тревога: история сверхбеспокойных людей». - К., Изд. "Эд-Ворлд Трейд", 2013. - 129с.
11. Чабан О., Левада О., Хаустова Е. «Болезнь Альцгеймера: тихая эпидемия потерянной памяти». - К., 2013. - 88с.
Підручники:
1. Чабан О.С., Вітенко І.С., Білоус С.В., Несторович Я.М., Ящук В.Т., Венгер О.П. "Основи загальної та медичної психології" за ред. Вітенко І.С., Чабана О.С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.- 435 с.
2. Чабан О.С., Ящук В.Т., Несторович Я.М. "Психічне здоров'я" Підручник, Укрмедкнига,
Тернопоіль, 2008.
Методичні рекомендації
1. Чабан О.С., Газолишин В.А. Організація допомоги суіцидантам. Програма проведення соціально-психологічних тренінгових занять з метою привенції суіцидальних спроб. Методична розробка. Тернопіль, Укрмедкнига, 2003, 44 с.
2. Чабан О.С., Хаустова О.О., Жабенко О.О. Діагностика ті лікування психосоматичних розладів в загальній медичній практиці (на прикладі метаболічного синдрому Х) Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 40 с.
3. Чабан О.С. , Хаустова О.О., Степанова Н.М. Медико-психологічні заходи, спрямовані на покращення стану здоров'я пацієнтів з гострими та хронічними хворобами системи кровообігу (на моделі інфаркту міокарду та артеріальної гіпертензії).
4. Чабан О.С., Хаустова О.О., Орлова Н.М. Діагностика, структурно-нозологічний аналіз та корекція ангедонії при шизофренії Методичні рекомендації. – Київ, 2011. – 18 с.
Винаходи
1. Чабан О.С., Хаустова О.О. Спосіб корекції метаболічного синдрому Х Пат. 24084 Україна, МКП (2006) А61М 21/00 А61В 5/16. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. - № u 2006 08832; заявл. 07.08.06 ; опубл. 25.06.07, Бюл № 9.
2. Чабан О.С., Хаустова О.О., Лазебник І.В. Спосіб діагностики тривожних розладів у пацієнтів Пат. 59068 Україна, МКП (2011.01) А61В 5/00. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. - № u 2010 04106; заявл. 08.04.2010 ; опубл. 10.05.2011, Бюл № 9.

Основні наукові публікації відділу:

1. Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування) / Бібліотека практикуючого лікаря Київ: ТОВ "ДСГ Лтд", 2004.- 96 с., іл.
2. Хаустова О.О. Метаболічний синдром Х (психосоматичний аспект) / Бібліотека практикуючого лікаря Київ: Медкнига, 2009. - 126 с. , іл.
3. Чабан О.С., Хаустова О.О., Жабенко О.Ю.Діагностика ті лікування психосоматичних розладів в загальній медичній практиці (на прикладі метаболічного синдрому Х) / Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 40 с.
4. Чабан О.С., Хаустова О.О., Степанова Н.М. Медико-психологічні заходи, спрямовані на покращення стану здоров'я пацієнтів з гострими та хронічними хворобами системи кровообігу (на моделі інфаркту міокарду та артеріальної гіпертензії) / Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 44 с.
5. Вітенко І.С., Максименко С.Д., Хаустова О.О., Михайлов Б.В., Марута Н.О. та інш. Медична психологія / Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. – Київ: ЦМОВМО, 2010. – 31 с.
6. Максименко С.Д., Чабан О.С., Хаустова О.О., Гуменюк М.М. Деонтологія в медицині / Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. – Київ: ЦМОВМО, 2010. – 19 с.
7. Чабан О.С., Хаустова О.О., Жабенко Е.Ю., Жабенко Н.Ю. Шизофрения: необычные люди среди странных людей / Київ: «ЭД-ВОРЛД-ТРЕЙД», 2012. - 191 с. ISBN 978-966-2774-00-9
8. Хаустова О.О. Антидепресанти подвійної дії в лікуванні депресивних розладів: клінічні особливості і мішені терапії / НейроNews.- 2012.- №7 (42).- С.35-39
9. Дзюба О.М., Хаустова О.О., Тарновецька К.І., Бушинська О.В.,Прохорова О.В.,Кардашов В.П. Медико-психологічні заходи у комплексному лікуванні кардіохірургічних хворих / Методичні рекомендації. – Київ, 2012. – 28 с
10. Хаустова О.О., Чабан О., Жабенко Е., Олейник А. Сон и его нарушения: о людях, потерявших бесценный дар Гипнова и его сына Морфея / Київ., 2013. - 136 с. ISBN 978-966-2902-06-8
11. Менеджмент медико-соціальних проблем пацієнтів з розумовою відсталістю на рівні первинної ланки медичної допомоги Методичні рекомендації. / Хаустова О.О., Коваленко О.Є., Кравченко Р.І., Маркова М.В., Матвієць Л.Г., Марценківський І.Я. та інші. – Київ, 2014. – 47 с.
12. Хаустова О.О.,Золотарьова Т.А., Табачніков С.І., Напрєєнко О.К., Чабан О.С., Дзеружинська Н.О., Сиропятов О.Г. та інші. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах. / Метод. посіб./ за ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д.. Гоженка А.І. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2014. – 92 с. ISBN 978-617-7152-09-04
13. Хаустова О.О., Прохорова О.В. Медико-соціальні аспекти депресивних розладів у людей похилого віку // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 1(76). – С.35-40.
14. Хаустова О.О., Бушинська О.В., Прохорова О.В., Сахно С.Г. Опитувальник Patient Health Questionnaire (PHQ) як стандартизована методика виявлення психопатологічних порушень у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної медичної допомоги // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 2(77). – С.22-26.
15. Хаустова О.О., Бушинська О.В., Прохорова О.В., Сахно С.Г. Діагностика афективних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 2(77). – С.32-36.
16. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги післятравматичного стресового розладу: методичні рекомендації / [ О.С. Мусій, І.Я. Пінчук, О.О. Хаустова, К.Д. Бабов, Т.А. Золотарьова, та ін.] ; Укр. НДІ ССПН – 2014. – 32с.
17. Діагностика непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної медичної допомоги: методичні рекомендації / [О.О. Хаустова, В.М. Корнацький, О.В. Прохорова, О.В. Бушинська, та ін.]; Укр. НДІ ССПН – 2014. – 40с.
18. . Збірник методичних рекомендацій для лікарів загальної практики – сімейної медицини з питань психіатрії. Методичний посібник. / Хаустова О.О.,Коваленко О.Є., Кравченко Р.І., Маркова М.В., Матвієць Л.Г., Марценківський І.А., Матюха Л.Ф. та інші. К.: «Видавничий дім «Калита», 2014. – 202 с. ISBN 978-617-7152-07-0
19. Щодо надання першої психологічної допомоги сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту / Пінчук І.Я., Хаустова О.О., Степанова Н.М., Чайка А.В., Пінчук А.О., Київ, 2014. – 48с.
20. Клебан К.І. Скринінгове дослідження порушень сну у пацієнтів
з метаболічним синдромом Х. // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 1(76). – С.62-65.
21. Хаустова О.О., Гришина О.В. Оцінка суіцидального ризику у жінок, які займаються проституцією // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, (76). – С.43-46.
22. Романів О.П. Аналіз структури психопатологічної симптоматики осіб з перенесеним інфарктом міокарда та суїцидантів / Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 1(76). – С.65-68.
23. Хаустова О.О., Вербенко В.А. Клинические проявления злокачественного нейролептического синдрома // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 1(76). – С.68-74.
24. Хаустова О.О., Сахно С.Г. Механізми впливу комунікації лікар-пацієнт в забезпеченні психофізіологічного благополуччя пацієнтів
з артеріальною гіпертензією // Архів психіатрії - 014. – Т.20, 2(77). – С.140-143.
25. Клебан К.І. Вплив циркадної дисрегуляції на якість життя у пацієнтів з метаболічним синдромом Х // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 2(77). – С.62-65.
26. Хаустова Е.А., Калугин И.В. Старение организма
и полиморбидность // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 2(77). – С.36-44.
27. Романів О.П. Характеристика біполярного спектра афективності
у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда та осіб, що вчинили суїцидальну спробу // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 2(77). – С.69-72.
28. Хаустова Е.А., Тещенко В.О. Боротьба з деменціями: перспективи
та напрями // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 2(77). – С.72-76.
29. Авраменко О.М. Ефективність стандартного лікування пацієнтів
з хронічним болем і супутніми психічними розладами з позиції хворобливої поведінки // Архів психіатрії – 2014. – Т.20, 2(77). – С.89-95.
30. Хаустова О.О., Безшейко В.Г. Терапия деменции:
от эффективности к повышению качества жизни пациента // Психіатрична допомога. Інформаційний бюлетень – 2014. – №1. – С.6-17.

Адреса
м.Київ вул. М.Коцюбинського 8А., Дорожна клінічна лікарня №1 ст.Київ
тел. (044) 406-97-50
e-mail undisspn@ukr.net

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite