Ukrainian English

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ:
Відділ психічних розладів дітей та підлітків було створено 08.07.2013 відповідно до наказу Українського НДІ ССПН МОЗ України № 63, шляхом відокремлення підрозділу з відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
- розробка нормативно-правової бази медико-соціальної допомоги психічно хворим дітям та підліткам, її наближення до європейських та світових стандартів;
- наукове обґрунтування та розробка клінічних протоколів, стандартів, критеріїв якості лікувально-діагностичної та соціореабілітаційної допомоги дітям та підліткам із психічними розладами, визначення її гарантованих обсягів;
- наукове обґрунтування і вдосконалення організаційних форм психіатричної допомоги, реабілітації, соціального захисту дітей та підлітків з психічними розладами;
- наукова розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психічних розладів у дітей та підлітків;
- розробка методів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків із психічними та поведінковими розладами, визначення їх медичної, соціальної та економічної дієвості;
- розробка клінічних протоколів, стандартів, критеріїв якості медичної допомоги дітям з порушеннями загального розвитку (спектру аутизму), гіперкінетичними розладами, шизофренією, афективними розладами;
- психолого-педагогічний супровід, корекція розладів шкільної адаптації у дітей зі специфічними затримками розвитку, станами з дефіцитом уваги та гіперактивністю, психотичними розладами;
- визначення соціальних факторів предиспозиції та клінічної патопластики психічних розладів у дітей різного віку;
- проведення апробації та клінічних випробувань нових методів терапії, приладів та лікарських засобів;
- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук;
- надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров'я;
- надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям та підліткам з психічними та поведінковими розладами;
- вивчення, аналіз і розробка рекомендацій щодо використання в Україні зарубіжного досвіду з проблем терапії психічних розладів дітей та підлітків;
- організація та участь у роботі регіональних, загальнодержавних, міжнародних науково-практичних конференцій, нарад, симпозіумів з питань соціальної психіатрії;

Відділ працює над темою: «Розробити комплексну систему організації медико-соціальної допомоги при психічних розладах з високим рівнем інвалідізації (на прикладі шизофренії та розладів спектру аутизму)».

Поштова адреса:
04080 Київ
Вул. Фрунзе, 103
тел..: (044) 332-65-54
e-mail: martsenkovsky_urisfpda@ukr.net.

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite