Ukrainian English

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
03.02.2011 № 60

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань зміни (корекції) статевої належності

І. Загальні положення

1.1. Комісія з питань зміни (корекції) статевої належності створюється з метою удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності.

1.2. Склад Комісії затверджується наказом МОЗ.

1.3. Комісія, базуючись на результатах обстежень, остаточно підтверджує наявність або відсутність у пацієнта транссексуалізму і вирішує питання про доцільність проведення коригувальних (хірургічних або гормональних) втручань для зміни (корекції) статевої належності та їх обсягу.

1.4. Особи, які висловили бажання провести зміну (корекцію) статевої належності поза межами України, отримують рішення Комісії особисто.

1.5. Особи, яким проведено зміну (корекцію) статевої належності, а через певний час вони отримали ті чи інші ускладнення або мають претензії, усі питання вирішують на засіданні Комісії або в судовому порядку.

1.6. Особа, яка змінює статеву належність, має бути докладно поінформована щодо можливих соціально-психологічних, медичних ускладнень - як наслідок хірургічної та/або ендокринної корекції, про неможливість після зміни (корекції) статевої належності мати власних дітей.
Ця особа має засвідчити поінформованість власним підписом у заяві на проведення зміни (корекції) статевої належності згідно з додатком 1.

1.7. Підставою для здійснення закладами охорони здоров'я хірургічних та/або ендокринних заходів для зміни (корекції) статевої належності є дозвіл Комісії на зміну (корекцію) статевої належності, який зазначається у висновку комісії з питань зміни (корекції) статевої належності щодо зміни (корекції) статевої належності згідно з додатком 2.

1.8. Повторний розгляд на засіданні Комісії справ осіб, яким було відмовлено у зміні (корекції) статевої належності, можливий не раніше ніж через один рік за умови постійного динамічного нагляду у лікаря-сексопатолога за місцем проживання протягом цього часу (не менше одного разу на квартал).

ІІ. Функції та організація роботи Комісії

2.1. Комісія:

2.1.1. Підтверджує наявність або відсутність у пацієнта транссексуалізму.

2.1.2. Приймає рішення про доцільність та обсяги коригувальних заходів для зміни (корекції) статевої належності.

2.2. Комісія приймає рішення у складі голови та її членів, а також особи, яка бере участь у роботі Комісії, за бажанням пацієнта. Рішення приймається більшістю голосів.

2.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу.

2.4. Комісія засідає за необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

2.5. Комісія виносить такі рішення:
2.5.1. Дозволити зміну (корекцію) статевої належності.
2.5.2. Перенести розгляд питання щодо зміни (корекції) статевої належності за необхідності одержання додаткових даних про фізичний, психічний та соціальний стан пацієнта або проведення додаткових медичних обстежень.
2.5.3. Відмовити у зміні (корекції) статевої належності.
2.6. Про прийняте рішення Комісія повідомляє особу, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, одразу після її засідання. Особам видається висновок комісії з питань зміни (корекції) статевої належності щодо зміни (корекції) статевої належності.

2.7. Особа, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, приїздить на засідання Комісії після отримання виклику у визначений строк.

ІІІ. Перелік необхідних документів, які подаються особами, що потребують зміни (корекції) статевої належності, або лікарем-сексопатологом, що проводив обстеження, на розгляд Комісії

3.1. Заява особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності (додаток 1).

3.2. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о) із зазначенням результатів обстеження і даних щоденника спостережень.

3.3. Висновок лікаря-сексопатолога у довільній формі.

3.4. Висновок психолога у довільній формі.

3.5. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о), яка видана психіатричною лікарнею, в умовах якої проводилось стаціонарне психіатричне обстеження.

3.6. Самозвіт пацієнта у довільній формі.

Директор Департаменту розвитку
медичної допомоги
М.К. Хобзей

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite