Ukrainian English Russian

Доступ до публічної інформації в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України забезпечується згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Надання публічної інформації Українським науково-дослідним інститутом соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно із Законом України „Про доступ до публічної інформації", публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.
Для оформлення інформаційного запиту обов'язково необхідно вказати:
- ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
- опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
- підпис і дату.
Запит на інформацію може бути направлено:
- на поштову адресу: Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, вул. Фрунзе, 103, м. Київ, Україна, 04080.
- факсом: (044) 468-32-15
- телефоном: (044) 468-32-15
- електронною поштою:  
Відповідальна особа з організації доступу до публічної інформації: Степанова Наталія Михайлівна – к.психол.н., завідувач наукового організаційно-методичного та інформаційно – аналітичного відділу,
телефон (044) 502-22-97.
Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами – приміщення відділу діловодства.
Форми запитів на отримання публічної інформації розміщені на офіційному веб-сайті Інституту та на інформаційному стенді.

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Українській науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

                                  Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації                                             (згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації»)

Форма запиту на отримання публічної інформації

Банер
QR-Code dieser Seite