Ukrainian English Russian

Результати науково-практичної діяльності молодих вчених
Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
у 2013 р.

В Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України працює 24 молодих вчених.

Протягом поточного року з числа молодих вчених інституту:
- офіційно захистили кандидатські дисертації та отримали підтвердження ВАК України – 2;
- офіційно захистили докторські дисертації – 1;
- пройшли апробацію та подали до спецради кандидатські дисертації – 2;
- продовжують виконувати дисертаційні роботи – 9.
Молоді вчені приймали участь в роботі наукових форумів та конференцій України:
- V науково-практичній міжрегіональній конференції «Інтегративні підходи у діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних розладів» (14 березня 2013 р., м. Вінниця);
- Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Новітні технології корекції психоемоційних порушень у жінок та дітей у перинатальному і постнатальному періодах життя» (30-31 травня 2013 р., м. Київ);
- Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Когнітивні порушення в психіатрії» (16-17 вересня 2013 р., АР Крим, м. Алушта);
- Міжнародній конференції «Інформаційні технології в неврології, психіатрії, епілептології і медичній статистиці» (17-18 жовтня 2013 р., м. Київ);
- Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання судової і соціальної психіатрії XXI століття» (18-19 квітня 2013 р., м. Житомир);
- Конференції з міжнародною участю "Психопатологія – сімейна проблема" (23-24 травня 2013 року, м. Вінниця);
- Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми коморбідних розладів в психіатрії» (23-24 травня 2013 р., м. Харків);
- Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інтеграція психіатрії, психотерапії та психології в сучасну медицину» (6-7 червня 2013 р., АР Крим, Велика Ялта, с. Гаспра);
а також в міжнародних конференціях:
- Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання пограничної психічної патології (біопсихосоціальний підхід)»(14-15 травня 2013 р., м. Курськ, Росія);
- Second Herrenhausen Conference (April 3-5, 2013, Hanover, Germany);
- 36th Annual RSA Scientific Meeting (June 22-26, 2013, Orlando, Florida, USA);
- World Psychiatric Association International Congress 2013 (October 27-30, 2013, Vienna, Austria);
- WPA-Servier EEE Academy. 26th ECNP Congress (October 5-9, 2013, Barcelona, Spain);
- Second Herrenhausen Conference (April 3-5, 2013, Hanover, Germany);
- ISRII 6th Scientific Meeting (May, 16–18, 2013, Chicago, USA).
Члени Ради молодих вчених Інституту відвідали наступні семінари, лекції, воркшопи, психіатричні школи:
- WPA-Servier EEE Academy. EPA 2013 (April 6-9, 2013, Nice, France);
- ECNP School of Neuropsychopharmacology (July 7-12, 2013, Oxford, United Kingdom);
- ISAM Grant-In-Aid-Of-Travel. Managing addiction through evidence-based medical and psychosocial interventions (International Society of Addiction Medicine) (November 21-23, 2013, Kuala Lumpur, Malaysia);
- Теоретичний семінар з групового психоаналізу «Афекти в психоаналітичній теорії та практиці» (7-9 червня 2013 р., м. Київ);
- Теоретичний семінар з групового психоаналізу «Залежність в аналітичних відносинах» (22-24 листопада 2013 р., м. Вінниця);
- Цикл супервізійно-методичних практикумів «Управління міжперсональним контактом» (14-16 червня, 24-26 серпня, 8-10 листопада 2013 р., м. Чернігів);
- Семінар «Психосоціальна і кризова інтервенція» (11-12 травня 2013 р., м. Київ).
За результатом 2-ох психіатричних літніх шкіл «Mental health care in Europe – innovation and evaluation» (5-14 September 2011, Ulm, Germany) та «Mental health care in Europe – innovation and evaluation» (3-8 September 2012, Torun, Poland) продовжується наукове трьохстороннє співробітництво (Німеччина, Польша, Україна) за темою: «Patients' perceptions of the relation to psychiatric staff in inpatient wards in Germany, Poland and Ukraine: reality and expectations».
Протягом звітного року Радою молодих вчених Інституту надавалася допомога під час планування дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук. Відбувалося сприяння організаційній, громадській та науковій діяльності Ради молодих вчених МОЗ України. Проводився клінічний розбір тематичних хворих із залученням провідних спеціалістів Інституту.
Молоді вчені беруть активну участь у методичній роботі відділів, а також у лікувально-діагностичних заходах у рамках загальнопсихіатричних відділень.

Голова Ради молодих
вчених УНДІ ССПН
н.с. відділу медико-соціальних
проблем терапії психічних розладів, к.мед.н.                                                         В.В. Сотніченко

Банер
Банер

АНОНС ПОДІЙ

Банер
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Поліклініка
Банер

ВІТАННЯ

Вітання

QR-Code dieser Seite