Ukrainian English Russian

Спікери

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 10.07.2014р.

Психологічна та психіатрична допомога, постраждалим внаслідок бойових дій

1. Хто надає допомогу?
Психологи, психотерапевти, психіатри, соціальні працівники, інші фахівці.
2. Хто потребує допомоги?
• учасники бойових дій;
• волонтери, медичні працівники;
• родичі постраждалих;
• діти, підлітки;
• люди, які перенесли катування;
• переселенці;
• люди, які піддаються інформаційному впливу.
3. Яка потрібна допомога (організаційний аспект)?
• консультативна;
• стаціонарна;
• в умовах денного стаціонару;
• поза межами медичного закладу.
4. Яка потрібна допомога (медичний аспект)?
• консультації;
• психотерапевтичне/психологічне втручання;
• медикаментозне лікування;
• реабілітаційні заходи;
• санаторно-курортне лікування.
5. Що зроблено на сьогодні?
• Використано досвід Майдану з питань надання даного виду допомоги.
• Українським НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України спільно з ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» та ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України розроблено методичні рекомендації та методичний посібник „Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги післятравматичного стресового розладу", де представлено наукове обґрунтування та розроблена системи надання допомоги населенню України з питань відновлювального лікування та психосоціальної реабілітації наслідків психотравмуючих подій для подальшого впровадження в регіонах України, з метою забезпечення високого рівня надання професійної медичної допомоги особам з посттравматичним стресовим розладом, психологічного та соціального супроводу за різними напрямками, впровадження реабілітаційних програм в суспільстві.
• Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України координує роботу в мережі спеціалізованих закладів, які надають допомогу психотерапевтичного напрямку.
Так, у Вінницькій області допомогу пацієнтам з ПТСР надає КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка», в Центрі психосоматичної медицини діє відділення денного стаціонару; відділення №18. А також у центрі сімейного психологічного консультування та психотерапевтичної корекції та у психоневрологічному диспансерному відділенні для надання консультативної допомоги. Допомога надається у виді: індивідуальних консультації психолога; спеціалізованої психотерапевтичної допомоги; групи взаємодопомоги; дистанційні консультації по телефону, кваліфікованої анонімної психологічної допомоги.

В Донецькому регіоні якісну висококваліфіковану медичну допомогу надають відповідному контингенту пацієнтів: КЛПУ «Обласна клінічна психоневрологічна лікарня-медико-психологічний центр» м. Донецька та ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» м. Костянтинівна, де є відповідна матеріально-технічна, лікувально-діагностична, реабілітаційна, фізіотерапевтична бази, укомплектовані лікарями-фахівцями (психіатрами, психотерапевтами), психологами у достатній кількості, розроблені, впроваджені та успішно функціонують методики психотерапевтичної та психологічної корекції, застосовуються медичні препарати нового покоління, у м. Донецьку й м. Маріуполі функціонують цілодобові кабінети «Телефон довіри», організована розгалужена мережа психотерапевтичних кабінетів на базі загальносоматичних медичних закладів тощо.
В Житомирській області спеціалізована психіатрична допомога пацієнтам з ПТСР надається в стаціонарних відділеннях облпсихлікарень №1 і №2, денному стаціонарі і медико-психолого-соціальній лабораторії облпсихлікарні №1, та психіатричними кабінетами і диспансерними відділеннями мережі.

Згідно наказу Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 24.06.2014р. №608-к, бригадою медичних фахівців області 09.07.2014р. здійснено виїзд транспортом, виділеним обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, який оснащений УЗ-обладнанням у ДП «Санаторій «Тетерів»» Коростишівського р-ну Житомирської області для надання медичної та психологічної допомоги громадянам з інших регіонів України. В складі бригади виїхали лікар загальної практики – сімейної медицини, лікар-педіатр, лікар УЗ діагностики, лікар-психолог та практичний психолог.
На час виїзду в санаторії перебувало 164 особи з Донецької, Луганської області та АР Крим, серед них-76 осіб дитячого та підліткового віку, 21 особа чоловічої статі, решта-жінки віком від 18 років та старше. Членами бригади було оглянуто лікарем загальної практики – сімейної медицини – 28 осіб, педіатром – 36 осіб, лікарем УЗ діагностики – 19 осіб, лікарем-психологом – 17 осіб, практичним психологом – 10 осіб. Рекомендовано стаціонарне лікування 2-дітям. Усі випадки звернення до лікарів обумовлені загостренням наявної хронічної соматичної патології.
З'ясовано, що для надання медичної допомоги активно залучаються медичні працівники Коростишівської ЦРЛ, надається психолого-педагогічна допомога волонтерами.
За домовленістю між членами бригади направлення до лікаря-психолога та практичного психолога здійснюють сімейний лікар та педіатр. Серед осіб, консультованих лікарем-психологом - переважна більшість має тривожно-депресивні розлади різного ступеню вираженості, обумовлені психогенно-невротичним фактором. Двом постраждалим рекомендовано звернутись до лікаря-психіатра у зв'язку з вираженою тривогою, яка спричиняла загострення соматичної патології. Серед громадян є 1 підліток з перенесеною ЧМТ, учасник подій на Майдані, який після перенесених психотравмуючих ситуацій вчинив спробу суїциду, проходив лікування за рекомендацією лікаря-психіатра. Під час консультації у нього виявлено початкові характерологічні зміни особистісного реагування та поведінки органічного ґенезу. Суїцидальних намірів та ознак клінічної депресії на момент огляду не виявлено, госпіталізації в психіатричний стаціонар не потребує.
Серед осіб, консультованих практичним психологом (10 дітей), в 1 дитини виявлено затримку мовленнєвого розвитку, у решти відмічаються реакції невротичного спектру. Матерям були надані рекомендації щодо психоемоційної підтримки.
За результатами виїзду були зроблені наступні висновки:
- необхідність продовження надання психологічної допомоги у консультативній формі у відповідності до графіку виїздів;
- рекомендувати огляд лікарем–психіатром по місцю перебування (Коростишівської ЦРЛ) за рекомендацією фахівців бригади;
- для участі у виїздах залучати спеціалістів інших профілів відповідно до потреби.
Подібна інформація надається в департамент охорони здоров'я.

В Запорізькій області пацієнтам з ПТСР надається медична допомога в психіатричних закладах, а саме КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР (стаціонарне відділення, відділення з денним перебуванням, денний стаціонар); КУ «Бердянський психоневрологічний диспансер» ЗОР (стаціонарне відділення, денний стаціонар) та КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» ЗОР (стаціонарне відділення, денний стаціонар).

В Івано-Франківському регіоні допомога надається у стаціонарних психіатричних закладах, дільничною службою та в денному стаціонарі обласної психоневрологічної лікарні №3, 19 кризовими центрами створеними при районних та міських відділах освіти для надання психіатричної, психологічної допомоги населенню постраждалому від резонансних подій у державі.

В Київській області допомога пацієнтам з ПТСР надається трьома відділеннями Комунального Закладу Київської Обласної Ради «Обласне психоневрологічне медичне об'єднання»: відділенням неврозів №5, жіночим відділенням №2 первинного психотичного епізоду та чоловічим відділенням №10 первинного психотичного епізоду.

У Львівській області допомогу надає консультативна поліклініка комунального закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня», яка є координаційним центром. Спеціалізованими установами даного регіону надається як стаціонарна так і спеціалізована допомога в амбулаторних умовах.

В Миколаївській області допомогу надає обласний «Пункт медично-психологічного консультування», організований на базі Миколаївського обласного «Центру здоров'я». Допомогу надають 2 психолога та 1 лікар-психотерапевт. Амбулаторну та стаціонарну допомогу вказаному контингенту осіб в м. Миколаїв надає «Лікувально-реабілітаційний центр» при обласному диспансері МОПЛ №1. Стаціонару допомогу населенню Миколаївської області надає психосоматичне відділення МОПЛ №2, проліковано – 18 осіб.

В Одеському регіоні розроблена комплексна програма психолого -психіатрічної допомоги пацієнтам з ПТСР. Координатором програми визнаний КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я».
В психіатричних лікарнях, соматичних лікарнях, денних стаціонарах психіатричних лікарень, центрах здоров'я створенні та функціонують бригади у склад яких входять психіатри та психологи.
В Одеської області діють 2 санаторія, у яких пацієнти з ПТСР мешкають, отримують супровід для вирішення соціальних питань та здійснюється їх реабілітація. Для надання всебічної допомоги залучаються працівники Одеського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, волонтерські громадські організації, церковні общини.

В Рівненській області при КЗ «Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення» у відділенні первинного психотичного епізоду виділено блок на 5 ліжок для надання допомоги пацієнтам з ПТСР.

Надання психіатричної допомоги пацієнтам з ПТСР в Тернопільській області проводиться на базі стаціонарних відділень (відділення соматоформних розладів) психіатричних закладів, денного стаціонару психіатричного профілю.
На базі денного стаціонару створено центр по наданню психолого-психотерапевтичної допомоги (індивідуальна психотерапія, стрес-менеджмент). Психіатрична допомога пацієнтам з ПТСР надається мультидисциплінарною бригадою в складі психіатра, психотерапевта, психолога.
Позалікарняна психологічна допомога пацієнтам даної групи надається практичними психологами в кабінеті, створеному на базі будинку профспілок.
Лікарями-психіатрами та психотерапевтами проводиться санітарно-просвітня робота щодо профілактики стресових розладів (виступи в ЗМІ, на телебаченні, круглі столи з волонтерами, громадськими організаціями, духовенством). Спільно з департаментом охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації та «Центром здоров'я» видано методичні рекомендації потерпілим, членам їх сімей щодо надання допомоги пацієнтам з стресовим розладом.

В Харківській області допомога пацієнтам з ПТСР надається в КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня №1», КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня №2», КЗОЗ «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня №3», КЗОЗ «Харківський міський психоневрологічний диспансер №3», КЗОЗ «Харківський міський психоневрологічний диспансер №16», Центрі психічного здоров'я студентської молоді на базі КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня». Допомога даному контингенту надається лікарями-психіатрами, психологами та психотерапевтами.

В Хмельницькому регіоні пацієнтам з ознаками ПТСР допомога надається фахівцями Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру в амбулаторних умовах або умовах денного стаціонару, також в Хмельницькій обласній психіатричній лікарні № 1 у відділеннях межових станів та в реабілітаційній студії, яка створена та функціонує на базі ХОПЛ №1.
В регіоні складено і розповсюджено список спеціалістів, які беруть участь в наданні психологічної допомоги. В Хмельницькій області, починаючи з грудня 2013 року, була організована психолого-психіатрична допомога учасникам Майдану та особам, які постраждали внаслідок надзвичайних подій.
З метою організації належної кваліфікованої, спеціалізованої медичної допомоги населенню області в лікувально-профілактичних закладах налагоджено взаємодію дільничних та лікуючих лікарів з лікарями психіатрами, психотерапевтами, психологами для надання своєчасної діагностично-лікувальної медичної та психолого-психіатричної допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайних подій, в т.ч. під час проведення акцій та мітингів.

Допомога пацієнтам з ПТСР в Черкаській області надається при КЗ "Черкаський обласний психоневрологічний диспансер" стаціонарним відділенням № 2 (відділення межових станів) на 60 ліжок, денним стаціонаром на 50 відвідувань щоденно, диспансерним відділенням.
При КЗ "Черкаська обласна психіатрична лікарня" - відділення № 1 - діагностично-лікувальне відділення для пацієнтів з межовими станами і психосоматичними розладами на 30 ліжок.
При Уманській міській лікарні № 2 - стаціонарне психіатричне відділення на 30 ліжок; амбулаторно-поліклінічне психіатричне відділення на 55 відвідувань щодня та денний стаціонар на 15 відвідувань щодня.

На сьогодні допомога пацієнтам з ПТСР, мешканцям Чернівецької області надається в наступних структурних лікувально –діагностичних підрозділах КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»: центр для хворих з психічними непсихотичними розладами (стаціонар на 40 ліжок та денний стаціонар при даному центрі на 20 ліжок); психіатричне відділення кризисних станів на 25 ліжок; центр медичної допомоги дітям з вадами психічного здоров'я (стаціонар на 48 ліжок і денний дитячий психіатричний стаціонар на 20 ліжок) та патопсихологічна психологічна лабораторія зі штатом лікарів – психологів та практичних психологів у кількості 10 штатних посад. До надання допомоги даній категорії пацієнтів залучені фахівці з числа висококваліфікованих спеціалістів лікарні.
По лікарні № 88 від 14.12.2010 р. створено спеціалізовану медичну бригаду постійної готовності для надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у складі лікаря-психолога, практичного психолога, 2 медичних сестер. В березні 2014 р бригада спеціалістів лікарні надавала допомогу у складі психологічної служби майдану м. Києва.

В Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні допомога пацієнтам з ПТСР надається диспансерним відділенням, стаціонарним відділенням №1, № 6 та № 15.

• Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України співпрацює з Міністерством соціальної політики з питань надання методичної допомоги. Заплановані цикли навчання соціальних працівників з питань надання первинної психологічної допомоги. Розроблені програми навчання „Актуальні питання психотравми" для соціальних працівників. Обговорено можливості створення центрів для надання психолого-психіатричної допомоги в територіальних Центрах соціальної допомоги.
• Проведено перемови з офісом ВООЗ з приводу надання методичної допомоги. ВООЗ надано 2 керівництва з питань надання первинної психологічної допомоги при травмі, які вже розіслані в усі регіони України.
• Директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України разом із представниками Донецького регіону вивчили досвід Грузії з питань надання психологічної допомоги, відвідавши відповідні Центри в Тбілісі та Горі (для переселенців).
• Обговорено можливості регіонів про послідовність надання психологічної/психіатричної допомоги, про створення центрів для надання психолого-психіатричної допомоги поза межами психіатричних лікарень. Такі центри вже створені в Львівській, Миколаївській, Тернопільській областях.
• Підготовлено проект наказу „Про затвердження Порядку надання медико-психологічної допомоги та реабілітації постраждалим від надзвичайних ситуацій"
6. Проблемні питання.
• організаційні питання, налагодження необхідної міжвідомчої допомоги, а саме, з МВС, МО, Міністерством освіти для узгодження питань надання психологічної допомоги;
• психіатричне втручання згідно з Законом України «Про психіатричну допомогу», а саме, питання згоди на психіатричне втручання, ведення медичної документації.
7. Перспективи на найближче майбутнє.
• створення в Україні в кожному регіоні мультидисциплінарних команд для надання допомоги при травмі;
• професійна підготовка членів цих команд;
• розробка та затвердження МОЗ України Клінічної настанови та Клінічного протоколу «Посттравматичний стресовий розлад»;
• Затвердження Постановою КМУ Порядку надання психологічної допомоги (з урахуванням компетенції кожного Міністерства та відомства).

Банер
Банер

АНОНС ПОДІЙ

Банер
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Поліклініка
Банер

ВІТАННЯ

Вітання

QR-Code dieser Seite